ปรึกษาด่วนทางโทรศัพท์

ปรึกษาด่วนทางโทรศัพท์

ปรึกษาด่วน กรุณาโทร

09001 181888

(EUR 1.99 ยูโร/นาที)

ด้วยการปรึกษาด่วนทางโทรศัพท์นั้น ท่านสามารถที่จะทำการปรึกษาได้ทันทีกับทนายความประจำสำนักงานของเรา ค่าบริการนั้นจะคิด 1.99 ยูโร ต่อนาที ค่าบริการนั้นจะถูกคิดรวมในค่าโทรศัพท์ของคุณ และจะไม่มีค่าบริการอื่นใดที่จะมาเพิ่มในการใช้บริการทางโทรศัพท์ ท่านเองนั้นสามารถที่จะควบคุมเวลาในการใช้บริการเองได้อย่างสะดวก ว่าต้องการที่จะใช้บริการนานเท่าใด