สำนักงานทนายความของเราขอแนะนำตัว

สำนัก งานทนายความบืมไลน์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2000 และได้มีการขยายโดยการรับเอาลูกความที่ได้รับการคัดสรรจากแผนก กฏหมายครอบครัว กฏหมายต่างด้าว และกฏหมายอาญา จากสำนักงายทนายความชตังเค่อซึ่งเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2002 ลูกความเหล่านั้นเป็นลูกความเดิมสมัย สำนักงานทนายความชตังเค่อ ที่คุณนัดยาได้ดูแลในฐานะลูกจ้างอิสระร่วมกันกับทนายความชตังเค่อ ในช่วงระยะเวลาการขยายตัว สำนักงานทนายความบืมไลน์ ได้เพิ่มแผนกกฏหมายแพ่ง ซึ่งได้รับการดูแลจากทนายคนอื่น
 

สำนัก งานทนายความบืมไลน์มีรากฐานการดำเนินงานทางด้านสากลมาเป็นเวลาที่ยาวนาน โดยเน้นหนักทางด้าน ประเทศไทย หรือกับ ประเทศในยุโรปตะวันออก เช่น รัสเซีย ยูเครน เซอเบียน หรือ โครเอซีย

และเวียดนาม เรามีผู้ร่วมงานที่พูดภาษาไทย นอกจากนั้นแล้วเราก็มีผู้ร่วมงานที่พูด ภาษารัสเซีย ภาษาเซอเบียนและภาษาเวียดนาม

สำหรับลูกความคนไทยของเรานั้นก็จะมี คุณ ซารีน่าคอนราด ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานคนไทยของเราดูแลทุกท่านอย่างใกล้ชิด


 

ทนายความของสำนักงานเรา

Twitter
Nadejda Bümlein

Anwältin für Ausländerrecht und internationales Privatrecht

Nach meiner Übersiedlung nach Deutschland habe ich zunächst die deutsche Sprache erlernt und anschließend seit dem Jahr 1992 an der Freien Universität Berlin Rechtswissenschaften studiert. Im Rahmen meines Referendariats war ich bei der Ausländerbeauftragten von Berlin tätig und beschäftigte mich bereits vertieft mit dem deutschen Ausländerrecht.

TwitterFacebookXing
Nicole Rinau

Anwältin für Familien- und Sozialrecht

Im Dezember 1979 in Eberswalde geboren, habe ich im Mai 1999 mein Abitur absolviert und dann Rechtswissenschaften an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) mit Schwerpunkt Kriminologie, Strafrecht, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und internationales Strafrecht studiert.