สิ่งที่ตามมาทางกฎหมายในเรื่องการแยกกันอยู่และการหย่า – ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3 ในหัวข้อเรื่องสิ่งที่ตามมาทางกฎหมายในเรื่องการแยกกันอยู่และหย่า จะกล่าวถึงเรื่องลูก ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องลูกนั้นเราไม่สามารถทำการตกลงหารสองแบ่งให้เท่าๆกันเหมือนกับแบ่งทรัพย์สินได้...

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายมรดก-ข้อบัญญัติของสหภาพยุโรปเรื่องกฎหมายมรดก (ตอนที่ 3)

คำถามจากนักอ่านชาวเยอรมันท่านหนึ่ง นาย เฮลหมุด S.จากเบอร์ลิน : ผมกับคู่รักชาวไทย ซึ่งยังไม่ได้แต่งงานกัน แต่ได้มีลูกสาวด้วยกัน หนึ่งคนอายุได้ หนึ่งขวบ  ผมได้ไปทำเรื่องยืนยันรอบรองบุตร (Vaterschaftsanerkennung )เรียบร้อยแล้ว...

การคัดค้านการเป็นพ่อของบุตร และการเปลี่ยนชื่อสกุล

คำถามจากนักอ่านชาวเยอรมันท่านหนึ่ง นาย เฮลหมุด S.จากเบอร์ลิน : ผมกับคู่รักชาวไทย ซึ่งยังไม่ได้แต่งงานกัน แต่ได้มีลูกสาวด้วยกัน หนึ่งคนอายุได้ หนึ่งขวบ  ผมได้ไปทำเรื่องยืนยันรอบรองบุตร (Vaterschaftsanerkennung )เรียบร้อยแล้ว...

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการรับมรดก-ข้อบัญญัติของสหภาพยุโรปเรื่องกฎหมายการรับมรดก (ส่วนที่ 2)

ในหนังสือฝรั่งฉบับที่แล้วเราได้แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนมาใช้ข้อบังคับของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการรับมรดก โดยข้อบัญญัตินี้ควรจะมีผลใช้ได้ในประเทศที่เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามแต่การใช้ข้อบัญญัตินี้อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการนำไปใช้...

สิ่งที่ตามมาทางกฎหมายในเรื่องการแยกกันอยู่และการหย่า – ส่วนที่ 2

ส่วนที่สองเรื่องสิ่งที่ตามมาทางกฎหมายในการแยกกันอยู่และหย่านั้น จะเกี่ยวเนื่องกับคำถามเรื่องค่าเลี้ยงดูของคู่สมรส และสำหรับบุตร ดังนี้ เรื่องค่าเลี้ยงดูช่วงแยกกันอยู่...