ข้อมูลปัจจุบัน

Rechtsanwaltskanzlei Bümlein

สิ่งที่ตามมาทางกฎหมายในเรื่องการแยกกันอยู่และการหย่า – ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3 ในหัวข้อเรื่องสิ่งที่ตามมาทางกฎหมายในเรื่องการแยกกันอยู่และหย่า จะกล่าวถึงเรื่องลูก ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องลูกนั้นเราไม่สามารถทำการตกลงหารสองแบ่งให้เท่าๆกันเหมือนกับแบ่งทรัพย์สินได้...

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายมรดก-ข้อบัญญัติของสหภาพยุโรปเรื่องกฎหมายมรดก (ตอนที่ 3)

คำถามจากนักอ่านชาวเยอรมันท่านหนึ่ง นาย เฮลหมุด S.จากเบอร์ลิน : ผมกับคู่รักชาวไทย ซึ่งยังไม่ได้แต่งงานกัน แต่ได้มีลูกสาวด้วยกัน หนึ่งคนอายุได้ หนึ่งขวบ  ผมได้ไปทำเรื่องยืนยันรอบรองบุตร (Vaterschaftsanerkennung )เรียบร้อยแล้ว...

อ่านเพิ่มเติม

การคัดค้านการเป็นพ่อของบุตร และการเปลี่ยนชื่อสกุล

คำถามจากนักอ่านชาวเยอรมันท่านหนึ่ง นาย เฮลหมุด S.จากเบอร์ลิน : ผมกับคู่รักชาวไทย ซึ่งยังไม่ได้แต่งงานกัน แต่ได้มีลูกสาวด้วยกัน หนึ่งคนอายุได้ หนึ่งขวบ  ผมได้ไปทำเรื่องยืนยันรอบรองบุตร (Vaterschaftsanerkennung )เรียบร้อยแล้ว...

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการรับมรดก-ข้อบัญญัติของสหภาพยุโรปเรื่องกฎหมายการรับมรดก (ส่วนที่ 2)

ในหนังสือฝรั่งฉบับที่แล้วเราได้แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนมาใช้ข้อบังคับของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการรับมรดก โดยข้อบัญญัตินี้ควรจะมีผลใช้ได้ในประเทศที่เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามแต่การใช้ข้อบัญญัตินี้อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการนำไปใช้...

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่ตามมาทางกฎหมายในเรื่องการแยกกันอยู่และการหย่า – ส่วนที่ 2

ส่วนที่สองเรื่องสิ่งที่ตามมาทางกฎหมายในการแยกกันอยู่และหย่านั้น จะเกี่ยวเนื่องกับคำถามเรื่องค่าเลี้ยงดูของคู่สมรส และสำหรับบุตร ดังนี้ เรื่องค่าเลี้ยงดูช่วงแยกกันอยู่...

อ่านเพิ่มเติม

การอุ้มบุญและขอบเขตทางด้านกฎหมาย

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014 ทางรัฐบาลของประเทศไทย ได้มีการสั่งห้ามการอุ้มบุญ เนื่องจากมีข่าวที่ไม่ดีในช่วงที่ผ่านๆมา เช่น ในกรณีน้องแกมมี่ เป็นต้น โดยทางรัฐบาลเกรงว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยจะเสื่อมเสียไปด้วย สำหรับชาวต่างชาติแล้วนั้นประเทศไทยไม่ควรจะเป็นประเทศที่ถือว่าเป็น...

อ่านเพิ่มเติม

ค่าแรงขั้นต่ำในประเทศเยอรมนี ข้อมูลใหม่สำคัญสำหรับลูกจ้างและนายจ้าง

หลังจากที่มีการโต้เถียงกันมากมายทางการเมือง ซึ่งตอนนี้ได้มีข้อสรุปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 ทางประเทศเยอรมนีได้มีการออกกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ โดยตัวกฎหมายนี้มีความสำหรับคุณอย่างไร สำนักงานเราขออธิบายดังต่อไปนี้ ค่าแรงขั้นต่ำถูกกำหนดไว้ที่ 8,50 ยูโร สุทธิ...

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิพำนักในประเทศเยอรมนีหลังจากการเดินทางประเทศกับวีซ่าท่องเที่ยว

บ่อยครั้งที่สำนักงานเราพบปัญหาคือ หลายคนเดินทางเข้ามาที่ประเทศเยอรมนีกับวีซ่าที่จำกัดระยะเวลา (เช่นวีซ่าท่องเที่ยว หรือ  วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจ) และต้องการพำนักอยู่ต่อเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากว่าเขาคนนั้นอาจมีครอบครัวและอาจต้องการที่จะแต่งงาน เป็นต้น...

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการรับมรดก – ข้อบังญัติของสหภาพยุโรปเรื่องกฎหมายการรับมรดก (ส่วนที่ 1)

สำหรับกรณีการรับมรดกต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบัญญัติใหม่ของสหภาพยุโรป โดยข้อบัญญัติใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างมาก และมีผลเกี่ยวเนื่องอย่างยิ่งต่อคนต่างชาติที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนี...

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่ตามมาทางกฎหมายในเรื่องการแยกกันอยู่และการหย่า – ส่วนที่ 1

หลังจากการแยกกันอยู่แล้วมีหลายสิ่งที่คุณเองนั้นต้องคำนึงถึงเสมอ โดยทางสำนักงานเราได้ทำการสรุปเพื่อให้คุณได้ทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์แยกกันอยู่ระหว่างคุณและคู่สมรสในอนาคต ในกรณีที่คุณไม่มีการทำหนังสือสัญญาสมรส และไม่ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆไว้...

อ่านเพิ่มเติม